Tradicija

Parampara

točak sa Sunčeve kočije, Konark hram, država Orissa u Indiji

Jyotish ili Vedska astrologija, kao jedna od grana Vedskog znanja, je duboko višeslojna u svojim učenjima. Sem razumevanja kvaliteta vremena, astronomskih fenomena,analize karme i ljudskih sudbina, definitivno otvara svest i ka jednoj esencijalno duhovnoj dimenziji bića i razumevanja životnih iskustava u celini. 

Parampara je reč koja se na području Indije i većine istočnih duhovnih i religijskih tradicija koristi da opiše učeničko nasleđe ili tradiciju Guru-shishya ,tip prenošenja znanja sa učitelja na učenika( na sličan način može biti i u disciplini plesa,muzike itd.)
Zahvaljujući tome je sačuvan ogroman okean znanja, i veliki deo se oduvek prenosio  usmenim putom, do dan danas. I nastavlja se bez prekida, sigurno par hiljada godina i pre početka kulture pisanih spomenika.

The Jyotish paramparau kojoj sam ja imala blagoslov da učim je sa područja države Orissa u Indiji, Jagannath Puri, veliko vaishanvsko sveto mesto hodočašća je najpoznatija tačka, kao i Bhubaneswar i Konarak, gde su vekovima jyotishiji u hramu posvećenom Suncu prinosili svoje himne, molitve i izučavali vedska znanja. Sama tradicija vodi poreklo od Shri Achyutanande ( Achyutananda), velikog učenjaka iz 16.veka, autora brojnih knjiga i direktnog učenika čuvenog Chaitanye Mahaprabhua.

pt.sanjay rath

U današnjem trenutku veliki svetionik jyotisha na svetskom nivou, i nosioc naše tradicije je naš dragi Guru Pt. Sanjay Rath, koga je našim prostorima približio Zoran Radosavljevićjedan od prvih i među najboljim od njegovih učenika. On je kako mene, tako isto inspirisao i prvim koracima poveo putem izučavanja ove riznice znanja mnoge ljude na celom prostoru Balkana, Rusije i šire. Dugujem mu beskrajnu zahvalnost jer nam je otvorio vrata ka ovim plemenitim učenjima sa samog izvora, od učitelja koji pripada porodici koja već par vekova unazad prenosi tradiciju jyotisha.

On je to znanje još u detinjstvu dobio od strica Kasinath Rath-a, i dede Jagannath Rath-a, koji je svojevremeno bio kraljevski (raja) jyotishi i visoko cenjen po svom znanju i duhovnosti. Linija koja korene ima u učenjima Sri Achyutanande, generacijama je u neprekinutom nasleđu negovala i primenjivala duboko razumevanja različitih jyotish oblasti . 

Sanjay je pored dara svog nasleđa,završio i studije mašinskog inženjerstva, radio neko vreme u visokoj državnoj službi, da bi krajem 1990.ih godina sve to napustio i u potpunosti se posvetio otvaranju Sri Jagannath Centra kasnije i Deva Guru Brihaspati Centra usmerenog na podučavanje i širenje jyotish znanja po celom svetu. Poseduje retko duboko znanje i talenat da očuva sve te drevne tehnike, ali i približi modernom razumevanju. 

Napisao je brojne knjige koje će ,same po sebi, sigurno biti stub znanja i mnogim generacijama u budućnosti. Uređuje i izdaje časopis Jyotish Digest i neuporedivo podiže standarde kvaliteta izučavanja i primene jyotisha, i van okvira granica Indije, što je po obimu i kvalitetu izuzetno redak dar i blagoslov za sve koji su imali priliku da uče od njega. 

U svojim podučavanjima koristi klasike jyotisha poput Brihata Parashara Hora Sastre, Jaimini Upadesa Sutri, Brihat Jataka i Saravalija. Citira i brojne druge jyotish, Nadi tekstove kao i Bhagavad Gitu, Upanishade, Purane i ostale klasike bogate Indijske kulture .

Retki su oni koji zaista mogu do dubina da razumeju i poštuju sveobuhvatnu dimenziju njegovog pristupa i ozbiljnog truda u oživljavanju kulture jyotish klasika i približavanju esencije svih tih bogatih slojeva drevnih znanja prizmi aktuelne svesti.

Sem brojnih konferencija i pisanja zadnje dve decenije i više, fokusira se na dubinskom podučavanju u okviru zasebnih kurseva velikih jyotih rishija, klasika u duhu tradicije u okviru Deva Guru Brihaspati Centra. Svaki od programa traje po 4 do 5 godina i na neuporediv način dubokim znanjima, doprinosi iskrenim tragaocima i ljubiteljima ove grane vedskog  poznavanja astrologije, čoveka i kosmoloških fenomena.

Jaimini scholars

  • jedinstveni program koji je baziran na tradicionalnom učenju Maharishi Jaiminija, i duhovno jezgro učenja naše jyotish Parampare Maharishi Jaimini, and the spiritual core teachings of our jyotish Parampara
  •  jyotish programi učenja kao što su Parashara Jyotish studije Parashara Jyotisa studies,takođe esencijalni klasik

  • i kao dodatno tu su napredni programi kroz koje prolazimo, poput Mantra Shastra program koji je baziran na razumevanju i izučavanju oblasti mantri i drugih duhovnih dimenzija i tehnika  
  • Shiva Mahapurana Course, dublje razumevanje duhovnih fondacija i nekih jzotish tehnika baziranih na učenjima iz ove Velike Purane

prva grupa učenika Jaimini Scholar programa, zajedno sa našim jyotish Guruom Sanjay Rathom, nakon diplomiranja 2011.god, Bhimtal

SR
Scroll to Top